Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh:

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu Địa điểm kinh doanh(Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

3. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

4.  Giấy giới thiệu của công ty cho người đi nộp hồ sơ và bản sao (không cần chứng thực) chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

LƯU Ý:

- Địa điểm kinh doanh có thể trực thuộc chính doanh nghiệp hoặc trực thuộc một chi nhánh của doanh nghiệp;

- Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (trường hợp Địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh). (Ví dụ: Nếu muốn lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc chính doanh nghiệp mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Hà Nội thì Địa điểm kinh doanh này chỉ được lập tại Hà Nội; Nếu muốn lập Địa điểm kinh doanh trực thuộc một chi nhánh mà chi nhánh này đặt trụ sở ở tỉnh Bắc Ninh thì Địa điểm kinh doanh này chỉ được lập tại tỉnh Bắc Ninh).

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688