Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
  • Ngày đăng: 21-10-2016

I. HỒ SƠ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu)

2. Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

3. Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

4. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

5. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới (bản sao công chứng/chứng thực)

6. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC:

05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688