Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
  • Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết​ bào gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu);

2. Trường hợp cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập trong công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

3. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi có thay đổi(theo mẫu);

4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;

5. Đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài:

  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
  • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

6. Đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân: Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người này (Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân,...);

7.Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

8. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

9. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

 

CHÚ Ý:

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

GHI CHÚ:

  • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ;
  • Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp giấy này).

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688