Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty
  • Ngày đăng: 24-10-2016

1. Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh Công ty

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty có quyền thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Do đó, trong trường hợp Công ty muốn thành lập chi nhánh Công ty, cần chuẩn bị các loại giấy tờ tài liệu sau đây:

i) Thông báo lập chi nhánh;

ii) Bản sao Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh của Công ty;

iii) Bản sao Quyết định thành lập chi nhánh của Công ty;

iv) Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân (Hoặc Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ này sẽ được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh là Sở Kế hoạch và Đầu tư – nơi đặt chi nhánh của Công ty để đăng ký thành lập chi nhánh tại đây.

2. Đối với vấn đề kê khai thuế giữa Công ty và chi nhánh của Công ty

i) Trong trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào Công ty thì theo điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mà khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

ii) Trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập với Công ty thì theo điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế thì chi nhánh phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

iii) Còn đối với thuế giá trị gia tăng và thuế môn bài được kê khai như sau: Nếu Công ty đặt chi nhánh tại tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính của Công ty thì áp dụng điểm b khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Chính phủ theo đó chi nhánh phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và hồ sơ kê khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh tại tỉnh( thành phố) đăng ký.

3. Đối với vấn đề hóa đơn của chi nhánh và Công ty

Theo khoản 3 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Đối với vấn đề luân chuyển hàng hóa giữa chi nhánh và Công ty

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì khi vận chuyển hàng hóa giữa chi nhánh và Công ty thì phải có các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688