Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế
  • Ngày đăng: 21-10-2016

Trường hợp để lại cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì cá nhân hoặc tổ chức đó trở thành chủ sở hữu mới của công ty. Cá nhân hoặc tổ chức đó có trách nhiệm đăng ký thay đổi chủ sở hữu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật do chủ sở hữu mới ký(nếu chủ sở hữu mới phải/muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật);

3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

4. Bên nhận thừa kế là cá nhân:Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người này (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

5. Bên nhận thừa kế là tổ chức:

  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
  • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

6. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của bên được thừa kế.

7.Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

8. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn góp của chủ sở hữu công ty thì công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi gồm các giấy tờ giống như hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nhưng có kèm theo Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

 

GHI CHÚ:

  • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ; 
  • Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688