Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng
  • Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng (hay còn gọi là do bán doanh nghiệp) bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên(theo mẫu);

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật(theo mẫu);

3. Bên nhận chuyển nhượng là cá nhân:Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người này (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

4. Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức:

  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền;
  • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

5. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

6. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

7. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài(nếu có)đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

8.Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

9. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

 

CHÚ Ý:

  • Trách nhiệm đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty thuộc về Bên nhận chuyển nhượng;
  • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thì hồ sơ đăng ký thay đổi gồm những giấy tờ như trên, tuy nhiên Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng được thay thế bởi Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

 

GHI CHÚ:

  • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ; 
  • Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688