Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện gồm

1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu);

2. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

3. Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Đối với công ty cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Đối với công ty hợp danh: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

6. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

7. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

8. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

9. Giấy giới thiệu của công ty cho người đi nộp hồ sơ và bản sao (không cần chứng thực) chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

LƯU Ý:

- Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

- Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

GHI CHÚ:

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ; Lệ phí thành lập: 100.000 đồng;

- Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688