Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
  • Ngày đăng: 26-10-2016

I. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP

1. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề lữ hành;

2. Có tiền k‎ý quỹ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng);

3. Có phương án kinh doanh lữ hành;

4. Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế (theo quy định);

5. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

6. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

II. CÁC TÀI LIỆU/HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

2. Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

3. Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

4. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Giấy phép kinh doanh lữ hành

Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung

Ngày đăng: 24-10-2016

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Ngày đăng: 26-10-2016

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Ngày đăng: 13-02-2020
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688