Giấy phép kinh doanh - giấy phép con

Giấy phép kinh doanh - giấy phép con

Giấy phép kinh doanh - giấy phép con

Giấy phép con

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thủ tục cấp mới giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Quy định Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Thủ tục cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHẬP KHẨU RƯỢU

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng

Thủ tục cấp giấy phép Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt

Thủ tục cấp giấy phép Kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe công ten nơ

Thủ tục cấp giấy phép Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU Ô TÔ

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG BẰNG Ô TÔ

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Quy định mới về đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Những hành vi bị cấm trong bán hàng đa cấp

NHẬN DIỆN BÁN HÀNG ĐA CẤP CHÂN CHÍNH

HÌNH THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIỆT NAM

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh An Toàn Thực Phẩm

Ngành nghề cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

GIẤY PHÉP CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Giấy phép kinh doanh lữ hành

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG)

Xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.

Dịch vụ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Trình tự, thủ tục công bố hợp quy sản phẩm

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Danh mục phải công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Cấp giấy xác nhận công bố thực phẩm chức năng

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRONG NƯỚC

Quy định về biển hiệu trung tâm ngoại ngữ

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC THÊM, DẠY THÊM (BỒI DƯỠNG VĂN HÓA)

Thế nào là hoạt động giáo dục kỹ năng sống?

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ.

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ internet

Quy định về kinh doanh trên mạng trực tuyến

KINH NGHIỆM CHO NGƯỜI LẦN ĐẦU MỞ QUÁN NET

CHUYỆN LÁCH LUẬT CỦA CÁC TIỆM INTERNET KINH DOANH GAME

Tại sao bạn cần thiết lập doanh nghiệp Internet

Trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành nghề

Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề giám sát

Chứng chỉ hành nghề thiết kế

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN ( ĐÔNG Y)

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Giấy phép hoạt động spa

Cơ sở vật chất tối thiểu của một phòng khám thẩm mỹ

Thành lập phòng khám thẩm mỹ có vốn đầu tư tư nhân nước ngoài

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tạo hình – thẩm mỹ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh gas

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình

Hồ sơ đăng ký kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng cho cơ cở sản xuất, thương nhân nhập khẩu ô tô

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà

Thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà

Lĩnh vực xin giấy phép kinh doanh

Khai báo đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (SƠ CẤP)

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản..

Thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BIA TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN VÀ LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG

Điều kiện thành lập công ty xuất khẩu lao động

Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu và lưu thông mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam khi được cơ...

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Để có thể đưa mỹ phẩm ra thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố...

Thủ tục thành lập Quỹ từ thiện

TÌM HIỂU VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT PHIM

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Thủ tục cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Spa phun xăm thẩm mỹ có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGÀNH IN

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ GAS

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TẠI BỂ BƠI

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG BIỂN

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG BIỂN

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ MASSAGE, XOA BÓP

THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP MẠNG XÃ HỘI

GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

TƯ VẤN VỀ NGÀNH NGHỀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688