VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ.
 • Ngày đăng: 03-10-2018

Theo quy định tại Nghị định 46/2017 quy định về điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Thông tư 21/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học thì điều kiện thành lập và cơ cáu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ như sau:

I. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2017 thì:

 Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

II. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Thông tư số 21/2018 thì:

1. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ gồm có: 

 • Giám đốc
 • Phó giám đốc (nếu có).
 • Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có).
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 1. Có nhân thân tốt;
 2. Có năng lực quản lý;
 3. Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 4. Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Giáo viên của Trung tâm:

3.1 Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 2. Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3.2  Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

3.3  Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 1. Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 2. Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 3. Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 

Trên đây là những tư vấn của Văn phòng Luật sư Royal về điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                   Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688