Điều chỉnh quy mô dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh quy mô dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh quy mô dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ DỰ ÁN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
  • Ngày đăng: 26-12-2019

Trong hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư có thể đưa ra những mục tiêu, định hướng khác nhau cho từng giai đoạn phát triển dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư. Đối với những nhà đầu tư kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi thay đôi quy mô dự án cần thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung tương ứng trên Giấy chứng nhận.

Thành phần hồ sơ gồm:
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư (nếu có):
- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung liên quan đến quy mô đầu tư;
- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Văn bản ủy quyền (trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp thực hiện thủ tục).
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không áp dụng đối với trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư).
Kết quả: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư hay trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian thực hiện từ 25 – 50 ngày làm việc phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Địa chỉ: Phòng 802, tòa nhà HH2 - Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 35122931 – 3512 2930

Email: vplsroyal@gmail.com

Website: www.royallaw.vn

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Các hình thức đầu tư trực tiếp

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688