Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Văn phòng Luật sư Royal cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình bao gồm các vấn đề sau:

1. Tư vấn đăng ký kết hôn:

1.1: Đăng ký kết hôn giữa những cá nhân có quốc tịch Việt Nam

1.2: Đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài

Theo các tiêu chí:

- Điều kiện kết hôn

- Thủ tục đăng ký kết hôn

- Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn

- Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

2. Tư vấn pháp luật trong quan hệ hôn nhân gia đình:

- Tư vấn về quan hệ giữa vợ và chồng;

- Quan hệ giữa cha mẹ và con;

- Mối quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, dòng tộc.

- Trách nhiệm liên đới giữa vợ và chồng

3. Tư vấn chế độ tài sản vợ- chồng

- Tài sản chung vợ- chồng

- Tài sản riêng  vợ- chồng

4. Tư vấn pháp luật về cấp dưỡng

- Nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ,..

- Tư vấn chế độ một người cấp dưỡng cho nhiều người

- Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc nhiều người

- Nghĩa vụ cấp dưỡng khi vợ chồng ly hôn

- Mức cấp dưỡng

- Phương thức cấp dưỡng

- Chấm dứt cấp dưỡng.

5. Tư vấn xác định cha, mẹ, con

- Xác định cha, me

- Xác định con

- Quyền nhận cha, mẹ của mình

- Quyền nhận con

- Xác định cha mẹ trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

6. Tư vấn thủ tục cho và nhận con nuôi

7. Tư vấn về xác lập quan hệ giám hộ giữa các thành viên trong gia đình;

8. Tư vấn ly hôn

9. Tư vấn quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài

10. Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình.

 

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688