Hộ tịch

Hộ tịch

Hộ tịch

HỘ TỊCH

Văn phòng Luật sư Royal cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hộ tịch bao gồm các vấn đề sau:

1. Tư vấn đăng ký hộ tịch cấp xã(với công dân mang quốc tịch việt nam)

a.Đăng ký khai sinh

- Tư vấn đăng ký khai sinh

- Tư vấn nội dung đăng ký khai sinh

- Tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh

b. Đăng ký kết hôn

c. Đăng ký giám hộ

- Tư vấn thủ tục đăng ký giám hộ cử

- Tư vấn đăng ký giám hộ đương nhiên 

- Tư vấn đăng ký chấm dứt giám hộ

- Tư vấn đăng ký thay đổi giám hộ

d. Tư vấn đăng ký nhận cha, mẹ, con

e. Tư vấn đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

f. Tư vấn thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

j. Tư vấn đăng ký khai tử

2. Đăng ký hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với công dân là người nước ngoài)

a. Tư vấn đăng ký khai sinh

b. Tư vấn đăng ký kết hôn

c. Tư vấn đăng ký giám hộ

- Tư vấn thủ tục đăng ký giám hộ cử 

- Tư vấn đăng ký giám hộ đương nhiên 

- Tư vấn thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ 

d. Tư vấn đăng ký nhận cha, mẹ, con

e. Tư vấn đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

f. Tư vấn ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân việt nam đã được giải quyết  tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Giám hộ;

- Nhận cha, mẹ, con;

- Xác định cha, mẹ, con;

- Nuôi con nuôi;

- Thay đổi hộ tịch; khai tử

g. Đăng ký khai tử
h. Đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện

- Đăng ký hộ tịch cho công dân việt nam cư trú ở nước ngoài

- Công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện

- Lập sổ hộ tịch tại bộ ngoại giao

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688