Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng

ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện ngoài tố tụng theo ủy quyền: được xác lập bằng Hợp đồng ủy quyền theo quy định tại điều 581 Bộ luật dân sự. Hợp đồng ủy quyền có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói, có thể có công chứng, chứng thực hoặc không, tùy từng trường hợp cụ thể và tuỳ từng yêu cầu của mỗi bên.

- Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên đại diện (bên được ủy quyền) có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên được đại diện (bên ủy quyền), còn bên được đại diện chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

- Thời hạn ủy quyền là một năm, nếu không có thỏa thuận thời hạn trong hợp đồng hoặc pháp luật không quy định.

- Việc ủy quyền lại phải được bên ủy quyền đồng ý, hình thức phải phù hợp với hợp đồng ủy quyền chính và không vượt quá phạm vi.

Văn phòng Luật sư Royal cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, cụ thể:

1. Luật sư đại diện cho doanh nghiệp trong tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp;

2. Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong tổ chức, hoạt động của cá nhân, Doanh nghiệp;trong các quan hệ Pháp luật Hình sự, Dân sự; (xem thêm tại đây)

3. Luật sư đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong các tranh chấp hợp đồng;

4. Luật sư Đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

5. Luật sư đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính;

6. Luật sư Đại diện Pháp lý cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bao gồm Luật sư đại diện thường xuyên và vụ việc.

7. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng./.

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688