VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo của công ty
  • Ngày đăng: 19-06-2018

Logo của công ty là biểu tượng / dấu hiệu nhận diện công ty và dùng để phân biệt các hàng hoá, dịch vụ của công ty với hàng hoá, dịch vụ của công ty khác.

Kết quả hình ảnh cho logo của công ty

Logo của công ty thường được thiết kế một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.
Để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo, ngay sau khi sáng tạo ra Logo của mình thì công ty nên nhanh chóng tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo. Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo nên và cần thực hiện theo cả hai hình thức là đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả và đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể:

1. Để đăng ký quyền tác giả đối với Logo, công ty cần nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm các tài liệu sau:
• Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu quy định.
• Hai mẫu Logo đăng ký quyền tác giả.
• Giấy uỷ quyền, nếu uỷ quyền cho người khác nộp đơn.
• Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu công ty hưởng quyền đó của người khác.
• Ngoài ra, hồ sơ đăng ký quyền tác giả phải có thêm các tài liệu: (i) bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của tác giả, và (ii) bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
Theo luật định, thời gian kể từ khi đăng ký quyền tác giả đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là khoảng
 15 ngày làm việc.

2. Để đăng ký bảo hộ Logo với danh nghĩa Thương hiệu, công ty cần nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

Hồ sơ đăng ký bảo hộ Logo với danh nghĩa như Thương hiệu:
• Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền;
• Mẫu mẫu logo yêu cầu đăng ký;
• Giấy uỷ quyền (cung cấp khi nhận được yêu cầu);
• Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm tại Việt Nam

Ngày đăng: 21-10-2016

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm mỹ phẩm

Ngày đăng: 21-10-2016

Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/logo

Ngày đăng: 21-10-2016

Doanh nghiệp có quyền gì đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Ngày đăng: 21-10-2016

NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỀ Ý NGHĨA

Ngày đăng: 10-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688