Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Ngày đăng: 24-10-2016

A.     ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD CÓ TRỤ SỞ TẠI TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI CÔNG TY ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH:

1.Thông báo thành lập Chi nhánh – VPĐD  của công ty ( theo mẫu);

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

3. Bản sao hợp lệ quyết định  bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh ( nếu chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

5. Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp  đối với trụ sở chi nhánh – VPĐD.

6. Bản sao hợp lệ CMND, Hộ khẩu của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD.

 

B.    ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD CÓ TRỤ SỞ TẠI TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC NƠI CÔNG TY ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH:

1.Thông báo thành lập Chi nhánh – VPĐD  của công ty ( theo mẫu);

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

3. Bản sao hợp lệ quyết định  bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

4. Bản sao hợp lệ điều lệ công ty;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh ( nếu chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

6. Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp  đối với trụ sở chi nhánh – VPĐD.

7. Bản sao hợp lệ CMND, Hộ khẩu của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688