Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước
  • Ngày đăng: 19-05-2017

I. Điều kiện công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành chức năng kinh doanh mỹ phẩm

2. Cơ sở sản xuất của doanh nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

3. Doanh nghiệp phải cam kết thành phần mỹ phẩm, tính năng sản phẩm đáp ứng điều kiện theo quy định tại hướng dẫn của ASEAN về quản lý mỹ phẩm.

Mỹ phẩm trong nước phải công bố lưu hành tại Việt Nam

(Vedette là Mỹ phẩm uy tín tại Việt Nam)

II. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

1. Phiếu công bố mỹ phẩm (theo mẫu)

2. Bản sao có chứng thực Giấy ĐKKD của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không đồng thời là nhà sản xuất thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ).

3.  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức. cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Giấy ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên ủy quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

- Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

- Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

- Thời hạn ủy quyền;

- Cam kết của nhà sản xuất hoặc của chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (bắt buộc phải xin giấy phép này trước khi muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước)

III. Trình tự, thủ tục thực hiện

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở y tế

Thời gian dự kiến thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688