VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

CHUYỂN NHƯỢNG, ỦY QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH VÀ SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI
  • Ngày đăng: 17-08-2018

Mã số mã vạch (MSMV) được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức... Làm thế nào để Tổ chức/Doanh nghiệp có thẻ chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng MSMV và sử dụng MSMV nước ngoài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình?

Theo quy định tại Điều 15 Văn bản hợp nhất số 15 của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 27/2/2015 thì:

Điều 15. Chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng MSMV và sử dụng Mã nước ngoài

1. Tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng MSMV đã được Tổng cục TCĐLCL cấp cho tổ chức/doanh nghiệp khác.

2. Tổ chức/doanh nghiệp khi muốn ủy quyền cho cơ sở liên doanh hoặc gia công chế biến sản phẩm của mình sử dụng MSMV đã được Tổng cục TCĐLCL cấp để in trên sản phẩm liên doanh sản xuất hoặc theo hợp đồng gia công chế biến, Tổ chức/doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền (thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác) có xác nhận của Tổng cục TCĐLCL và gửi cho đối tác liên doanh hoặc gia công chế biến sử dụng làm bằng chứng được ủy quyền.

3. Tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi sử dụng Mã nước ngoài để in trên sản phẩm của mình, phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức/doanh nghiệp là chủ sở hữu của Mã nước ngoài ủy quyền sử dụng Mã nước ngoài và phải thông báo việc sử dụng Mã nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng mã hoặc văn bản ủy quyền.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng  MSMS cho tổ chức/doanh nghiệp khác.

 Trong trường hợp tổ chức/doanh nghiệp muốn ủy quyền cho cơ sở liên doanh hoặc gia công chế biến sản phẩm của mình sử dụng MSMV thì phải đảm bảo hai yêu cầu:

Một là: Việc ủy quyền giữa Tổ chức/Doanh nghiệp và cơ sở liên doanh hoặc gia công  chế biến sản phẩm phải thành lập văn bản ủy quyền  có xác nhận của Tổng cục TCĐLCL. Văn bản ủy quyền có thể tồn tại dưới dạng thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc hình thức ủy quyền khác được pháp luật thừa nhận.

Hai là:Văn bản ủy quyền phải được gửi cho đối tác liên doanh hoặc gia công chế biến sử dụng làm bằng chứng được ủy quyền.

Trong trường hợp Tổ chức/Doanh nghiệp muốn sử dụng mã nước ngoài để in trên sản phẩm của mình thì phải đáp ứng hai điều kiện sau:

Một là: Phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức/doanh nghiệp là chủ sở hữu của Mã nước ngoài ủy quyền sử dụng Mã nước ngoài. Việc ủy quyền giữa tổ chức/doanh nghiệp là chủ sở hữu của Mã nước ngoài và bên nhận ủy quyền là tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu sử dụng Mã nước ngoài phải được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hai là:Tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi sử dụng Mã nước ngoài để in trên sản phẩm của mình phải thông báo việc sử dụng Mã nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng mã hoặc văn bản ủy quyền.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                   Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Tại sao phải đăng ký mã số mã vạch?

Ngày đăng: 13-06-2019

Đăng ký mã số mã vạch

Ngày đăng: 24-10-2016

Quy ước các loại mã số mã vạch

Ngày đăng: 24-10-2016

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 26-12-2017

Dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Ngày đăng: 26-12-2017

Phân biệt hàng nhái hàng giả bằng công nghệ mã vạch

Ngày đăng: 05-07-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688