VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.
  • Ngày đăng: 21-08-2018

Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH một thành viên  là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ góp vào công ty, Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân.

Do tích chất chịu trách nhiệm của hai loại hình doanh nghiệp là khác nhau do vậy khi tiến hành việc chuyển đổi doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên đòi hỏi thủ tục phải chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Việc quy định chặt chẽ này nhằm tránh trường Chủ doanh nghiệp tư nhân hợp lợi dụng việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để không thanh toán các khoản nợ của khách hàng khi chuyển sang loại hình Công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ nhỏ hơn số nợ phải trả cho khách hàng.

Thứ nhất: Điều kiện để doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn

1.   Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về cấp đăng ký doanh nghiệp;

2.  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

-  Là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu)

-   thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

3.  Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

4.  Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

5.  Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai: Trình tự thủ tục thực hiện chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH Một thành viên.

Để chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH Một thành viên, Chủ Doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị bộ hồ sơ, gồm:

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

-   Điều lệ công ty chuyển đổi;

-   Danh sách thành viên;

-  Bản sao các giấy tờ chứng cá nhân (đối với thành viên là cá nhân); bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

-  Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 
-  Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

-  Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 
-  Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

-  Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

-  Thời gian giải quyết thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn là 05 ngày làm việc.

 

 

Trên đây là những tư vấn của Văn phòng Luật sư Royal về trình tự thủ tục chuyển đổi mô hình Doang nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH Một thành viên. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                   Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày đăng: 27-06-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.

Ngày đăng: 30-08-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT.

Ngày đăng: 30-08-2018

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ VÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN BIẾT.

Ngày đăng: 04-09-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688