Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng
  • Ngày đăng: 31-10-2016

Chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm:

1. Đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

2. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

3. Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

4. Đăng ký công khai năng lực nhà thầu xây dựng lên trang website của Bộ Xây Dựng

5. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát 

6. đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng công trình lên website Bộ Xây Dựng 

7. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng 

8. Cấp chứng chỉ lắp dựng giàn giáo

9. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng​

10. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

11. Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

12. Chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế xây dựng

13. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

14. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

15. Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, trùng tu di tích

16. Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ngày đăng: 25-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688