Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
  • Ngày đăng: 26-10-2016

 I. ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP

Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;
Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.”

II. THÀNH PHẦN HỐ SƠ

1. Tài liệu pháp lý

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

d. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

a. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

b. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn;

c. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

d. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

đ. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh

Bản kê khai nhân sự, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

III. NHỮNG TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh;
Tài liệu về hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm; trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn; các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
Tài liệu về địa điểm kinh doanh;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;
Tài liệu về nhân sự: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

IV. CÔNG VIỆC LUẬT SƯ DỰ KIẾN THỰC HIỆN

Soạn Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
Lập Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
Lập Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn;
Lập Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng;
Lập Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;
Lập Bản kê khai nhân sự, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
Liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận;
Thực hiện các công việc khác có liên quan.

V. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP

Sở Công thương.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688