VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Ts. Phan Chí Thành

Ts. Phan Chí Thành

Cố vấn

Ts. Phan Chí Thành

Tiến sỹ Phan Chí Thành cố vấn cao cấp của Royal Law. Trước khi tham gia Royal Law, Ông Thành là giảng viên của Trường Đại học Quốc gia Nội. Ông Thành là chuyên gia, từng tham gia thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Marien Ngoabi - Brazzaville (Congo) Đại học Connecticut (Mỹ).         

Tiến sỹ Phan Chí Thành đã nghỉ hưu và hiện nay là thành viên Ban cố vấn của Royal Law. Ông Thành có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là cố vấn trong các hợp đồng thương mại quốc tế giữa Việt Nam với các quốc gia sử dụng án lệ.

Ngôn ngữ sử dụng trong công việc của ông là Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

0989 337 688