VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục “thông báo” website thương mại điện tử bán hàng
  • Ngày đăng: 18-02-2017

 

I. Điều kiện cấp giấy phép

Theo quy đnh của pháp luật hiện hành vquản lý Website thương mại đin tbán hàng thì tchc, cá nhân phải thc hin thtc đăng ký thông báo Website tơng mại điện tử bán hàng tại Cng thông tin quản lý hot động thương mại đin tử của Bộ Công thương. Bao gồm các thủ tục sau:

1) Tổ chc, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhp hệ thng bằng việc cung cp nhng thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

- Số đăng ký kinh doanh ca thương nhân hoc squyết đnh thành lp ca tổ chc hoặc mã số thuế cá nhân ca cá nhân;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt đng;

-  Đa chỉ trsở ca tơng nhân, tchc hoặc địa chthưng trú ca cá nhân;

- Các thông tin liên hnhư: Email, sđin thoi.

2) Trong thi hn 3 (ba) ny làm việc, tổ chức, cá nhân nhn kết quả từ Bộ Công thương qua địa chỉ tđiện tđã đăng ký về mt trong các ni dung sau:

- Nếu tng tin đăng ký tài khoản đầy đủ, tchức, cá nhân được cấp mt tài khoản đăng nhập hthng và tiến hành các thủ tục tiếp theo dưới đây;

- Nếu đăng ký tài khon btừ chi hoặc yêu cu bsung, tổ chc, cá nhân phải tiến hành đăng ký li hoc bổ sung tng tin theo yêu cu.

3) Sau khi được cp tài khon đăng nhp hệ thng, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chn chức năng Thông báo website thương mi điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mu.

4) Trong thi hn 3 (ba) ngày làm việc,  tổ chức, cá nhân nhn thông tin phn hồi của Bộ Công thương qua đa chỉ thư điện tử đã đăng ký vmt trong các ni dung sau:

- Xác nhận tng tin khai báo đầy đủ, hp l; Sau đó Bộ Công thương sxác nhận thông báo thông qua việc gi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua đa chthư đin tđã đăng ký mt đoạn mã đgn lên website thương mại đin tbán hàng, thhiện thành biu tưng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đhoặc kng hợp l. Khi đó, thương nhân, tchc, cá nhân phải quay về Mục 3 nêu trên đkhai báo li hoặc bsung các tng tin theo yêu cầu.

II. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

III.  Giấy tờ, tài liệu khách hàng cần cung cp:

- Tên tchc, cá nhân thiết lp website thương mại đin tbán hàng

- Mã sdoanh nghip hoc mã số thuế;

- Giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức;

- Hộ khẩu, CMND trường hợp là cá nhân;

          - Các thông tin liên hkhác: Email, sđin thoi, fax...

IV. Các công vic Luật sư dự kiến thực hiện:

- Tư vấn cho khách hàng các vn đliên quan đến thtc thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

- Đại diện cho khách hàng thc hin thtc thông báo website thương mại đin tbán hàng trên Cng thông tin Qun lý hot động thương mại đin tử ti đa ch www.online.gov.vn.

V. Phí dịch vụ

 

Ghi chú:     

(i) Tất cả công việc trên Luật sư có thể nhận dịch vụ thực hiện;

(ii) Doanh nghiệp tự thực hiện danh mục công việc nào thì giảm trừ phí dịch vụ cho công việc đó.

Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:   

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932           Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com              Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục “đăng ký” website thương mại điện tử

Ngày đăng: 18-02-2017

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016
0989 337 688