Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  • Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

1) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế. 
  • Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu.
  • Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên

2) Cơ quan cấp giấy phép:

- Phòng Kinh tế (Phòng Công thương) cấp huyện.

 

Ghi chú:

(i) Tất cả công việc nêu trên Luật sư (có thể) nhận dịch vụ để thực hiện;

(ii) Doanh nghiệp tự thực hiện danh mục công việc nào thì giảm trừ công đó.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Ngày đăng: 25-10-2016
0989 337 688