Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  • Ngày đăng: 25-10-2016

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

1.      Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

2.      Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

3.      Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

4.      Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

5.      Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

6.      Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

7.      Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

II.   HỒ SƠ

1.      Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

2.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

3.      Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4.      Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.

5.      Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

III.      NHỮNG TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

2.      Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3.      Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.

IV.  CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP PHÉP

1.      Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.

2.      Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.

V.    THỜI GIAN THỰC HIỆN

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Ngày đăng: 25-10-2016
0989 337 688