Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
  • Ngày đăng: 26-10-2016

Thương nhân đang có nhu cầu tim hiểu về thủ tục kinh doanh phân phối xăng dầu? Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề có điều kiện, khi xin giấy phép hoạt động, quy trình thực hiện như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật? Dưới đây là quy trình, thủ tục cũng như điều kiện để kinh doanh phân phối xăng dầu:

Kết quả hình ảnh cho kinh doanh xăng dầu

I.     Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2.    Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3.    Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

4.    Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

5.    Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

6.    Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Hồ sơ

1.    Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (theo mẫu);

2.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3.    Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

4.    Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu     chứng minh;

5.    Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, kèm theo các tài liệu chứng minh.

III. Thời gian dự kiến thực hiện

45 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục “đăng ký” website thương mại điện tử

Ngày đăng: 18-02-2017

Thủ tục “thông báo” website thương mại điện tử bán hàng

Ngày đăng: 18-02-2017

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016
0989 337 688