Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Hà nội, ngày......tháng......năm 200...

GIẤY XÁC NHẬN

MÂU THUẪN VỢ CHỒNG

 

Tên tôi là:.............................................................................................................

Tổ:.........Cụm:..........Phường:............................................. ........Quận Hai Bà Trưng

Xác nhận tình trạng hôn nhân của:........................................................................

Anh (chị):.............................................................................................................

Trú tại:.................................................................................................................

Và chị (anh):.........................................................................................................

Trú tại:.................................................................................................................

1. Về tình cảm: (Xác nhận mâu thuẫn vợ chồng)

............................................................................................................................

2. Về con: (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh):

............................................................................................................................

3. Về tài sản và nhà ở chung (xác nhận có tài sản chung - nhà ở chung hay không?):

............................................................................................................................

Xác nhận của UBND phường

(UBND phường xác nhận chữ ký tổ trưởng - tổ phó dân phố)

Tổ trưởng - tổ phó, tổ......cụm......

Phường........................................

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ
Trích lục khai sinh (bản chính)
Phiếu cung cấp thông tin địa chính
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính
Trích lục khai sinh (bản sao)
Phiếu hẹn
0989 337 688