Luật sư

Luật sư

Luật sư

Ls. Nguyễn Thị Nguyệt

Ls. Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Trưởng văn phòng

Ls. Nguyễn Thị Nguyệt

Bà Nguyễn Thị Nguyệt tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội, hiện đang theo học đào tạo Thạc sỹ luật. Trước khi làm việc tại Royal Law bà Nguyệt từng tham gia và đảm nhiệm một số vị trí quản lý cho doanh nghiệp thuộc hãng hàng không Việt Nam.

Với hàng chục năm tham gia quản lý doanh nghiệp, bà Nguyệt có nhiều kinh nghiệm tư vấn, xây dựng cho các doanh nghiệp/tổ chức hệ thống thủ tục về tổ chức – quản lý – điều hành doanh nghiệp như: Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành doanh nghiệp; Quy chế Ban giám đốc, Ban kiểm soát; Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng; Nội quy doanh nghiệp…

Hiện Luật sư Nguyễn Thị Nguyệt là Phó Trưởng Văn phòng của Royal Law

Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động nghề nghiệp của bà Nguyệt là tiếng Anh và tiếng Việt.

Lĩnh vực hoạt động chính

Tranh tụng tại tòa

Tranh tụng tại tòa

Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Hôn nhân và Gia  đình

Hôn nhân và Gia đình

Lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực đất đai

0989 337 688