Luật sư

Luật sư

Luật sư

Ls. Lê Minh Hải

Ls. Lê Minh Hải

Trưởng Văn phòng

Ls. Lê Minh Hải

Ông Lê Minh Hải là sáng lập viên của Royal Law. Ông Hải tốt nghiệp Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy bằng Thạc sỹ tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ông Hải đang là Nghiên cứu sinh ngành Luật tại Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Ông Hải là Luật sư thành viên thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ngoài lĩnh vực hành nghề chuyên nghiệp, ông Hải thường  xuyên tham gia tư vấn, cố vấn cho các tổ chức trong lĩnh vực chuyên môn như: Giảng viên thỉnh giảng, tư vấn pháp luật cho một số hãng truyền thông, Luật sư tư vấn cho Đề án 30 của Chính phủ.v.v.

Trước khi thành lập Royallaw, ông Hải đã từng làm việc cho một số công ty/hãng luật có danh tiếng như: Công ty Luật Winco (Việt Nam), Hãng luật Hưng Thiên Bình (Trung Quốc).

Ông Hải có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại. Đặc biệt là tư vấn, giải quyết những vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Hiện Luật sư Lê Minh Hải là Trưởng Văn phòng Luật sư Royal.

Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động nghề nghiệp của ông Hải là tiếng Việt và tiếng Anh.

Lĩnh vực hoạt động chính

Tài chính - Doanh nghiệp

Tài chính - Doanh nghiệp

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

0989 337 688