Luật sư. Trưởng chi nhánh

Luật sư. Trưởng chi nhánh

Luật sư. Trưởng chi nhánh

Ls. Dương Văn Thụ

Ls. Dương Văn Thụ

Trưởng chi nhánh

Ls. Dương Văn Thụ

Luật sư Dương Văn Thụ là sáng lập viên của Royal Law. Ông Thụ tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, hiện đang theo học đào tạo Thạc sỹ luật. Ông Thụ tốt nghiệp Học Viện Tư pháp và trở thành Luật sư năm 2004. Hiện ông Thụ là Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội.
Ông Thụ có nhiều kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đất đai; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài lĩnh vực hành nghề chuyên môn, ông còn tham gia tư vấn, cố vấn pháp luật trên báo chí, truyền hình.
Hiện ông Dương Văn Thụ là Trưởng Chi nhánh của Royal Law.
Ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động nghề nghiệp của ông Thụ là tiếng Anh và tiếng Việt.

Lĩnh vực hoạt động chính

Tranh tụng tại tòa

Tranh tụng tại tòa

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại

0989 337 688