Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp​ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu);

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việctặng cho phần vốn góp;

3. Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

4. Đối với thành viên mới là cá nhân:Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người này (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

5. Đối với thành viên mới là tổ chức:

- Bản sao chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác;

- Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,...);

- Văn bản ủy quyền tương ứng của tổ chức cho cá nhân là người đại diện theo ủy quyền.

6. Danh sách thành viên công ty sau khi tặng cho phần vốn góp (theo mẫu);

7. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

8. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

 

GHI CHÚ:

  • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ;
  • Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
0989 337 688