VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH CHỮ VIẾT
  • Ngày đăng: 29-01-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Trưng cầu giám định chữ viết)

Kính gửi:   Tòa án nhân dân ………………………………..

Tôi tên: ……………………………………………., sinh ngày ……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Tôi hiện nay đang là …………………………………………….(tham gia vụ kiện dân sự, hình sự,…) và tôi đang gặp vấn đề về  việc xác nhận chữ viết trong ……………………………………………………………………( ở đâu là của ai)

Dựa trên yêu cầu thực tế và cấp thiết của việc giám định chữ viết để phục vụ cho việc giải quyết……….………………………….(vụ án hình sự, dân sự,….)

Nay tôi có đơn này, kính đề nghị Quý tòa ra Quyết định trưng cầu giám định đối với ………………………………………………………………………………

Cụ thể như sau:………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết. Xin chân thành cám ơn./.

 

Giấy tờ kèm theo:                                           Người yêu cầu giám định

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0989 337 688