Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự - TAND Quận Ba Đình, HN

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự - TAND Quận Ba Đình, HN

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự - TAND Quận Ba Đình, HN

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự - TAND Quận Ba Đình, HN
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***---------

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/V: XIN THUẬN TÌNH LY HÔN)

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Họ và tên người yêu cầu:

1........................................................................................ Sinh năm:..................          

Nghề nghiệp:...................................................................... .................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Nơi cư trú:...........................................................................................................

2........................................................................................ Sinh năm:..................          

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Nơi cư trú:...........................................................................................................

Đăng ký kết hôn ngày.........tháng......năm......tại.................................................

Lý do đề nghị Tòa án giải quyết cho thuận tình ly hôn:......................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Về con: (có mấy con chung, tên, ngày tháng năm sinh, ghi rõ cụ thể ly hôn vợ chồng thỏa thuận ai nuôi con và mức đóng góp như thế nào)

............................................................................................................................

Về tài sản: Chúng tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết./.

Tài liệu kèm theo đơn:

  • Đăng ký kết hôn (bản chính)
  • Bản sao giấy khai sinh của các con bản sao)
  • CMTND của vợ chồng + Sổ hộ khẩu gia đình (phô tô công chứng)

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn yêu cầu

Ghi chú: Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự dành cho việc kiện khi các bên đã thỏa thuận được với nhau về mọi vấn đề.

Các tài liệu gửi kèm theo đơn là bản chính (hoặc phôtô công chứng).

Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng).

Đối với việc kiện về hôn nhân và gia đình (thuận tình ly hôn) tài liệu nộp kèm theo đơn gồm:

  • Giấy chứng nhận kết hôn.
  • Giấy khai sinh của con (nếu có).
  • Giấy tờ về tài sản (nếu ếo)
  • Chứng minh thư, hộ khẩu

Về việc thuận tình ly hôn, đơn yêu cầu phải trình bày đầy đủ các vấn đề: Về tình cảm, con chung (nếu có); tài sản chung (nếu có).

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0989 337 688