Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
 • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

***********

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

.......................................

Chúng tôi là:...................................................................................................................................

Họ và tên:........................................................................................................................................

Sinh ngày......tháng......năm.............................................................................................................

Chứng minh thư số:...............cấp ngày:.........................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác...):.........................................................................

Họ và tên:........................................................................................................................................

Sinh ngày......tháng......năm.............................................................................................................

Chứng minh thư số:...............cấp ngày:.........................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác...):.........................................................................

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày......tháng......năm......................................................................

tại:.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... Làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân quận Đống Đa công nhận thuận tình lý hôn, lý do:.............................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Yêu cầu Tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:

Về con chung có (chưa có):..........................................................................................................

 1. Họ và tên:....................................................................sinh ngày......tháng......năm.....
 2. Họ và tên:....................................................................sinh ngày......tháng......năm.....

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:   

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung).

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có).

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có).

Hà nội, ngày......tháng......năm......

Người làm đơn yêu cầu

Người vợ

(Ký ghi rõ họ tên)

Người chồng

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

TÀI LIỆU CẦN NỘP THEO ĐƠN

YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

................................

 1. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (nếu mất bản chính phải có bản chính phải có bản sao hợp lệ do UBND nơi đăng ký kết hôn cấp).
 2. Bản sao hợp giấy khai sinh của con chung.
 3. Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú phải có giấy tạm trú hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú.
 4. Bàn sao có công chứng giấy chứng minh thư.
 5. Bản sao có công chứng giấy tờ nhà, đất, giấy vay nợ.
 6. Biên bản hòa giải giải quyết việc thuận tình ly hôn của cơ quan, gia đình, địa phương (nếu có).

Ghi chú:

 • Tòa án nhận đơn vào sáng ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuận.
 • Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí.

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
ĐƠN KHỞI KIỆN, TAND QUẬN HOÀNG MAI
0989 337 688