Đơn xin ly hôn - TAND Quận Hai Bà Trưng, HN

Đơn xin ly hôn - TAND Quận Hai Bà Trưng, HN

Đơn xin ly hôn - TAND Quận Hai Bà Trưng, HN

ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN LY HÔN

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

Tôi là:................................................................................ - Sinh năm:................          

Nghề nghiệp:...................................................................... - Số điện thoại:..........

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Địa chỉ hiện tại:.....................................................................................................

Có vợ (chồng) là:................................................................ -Sinh năm:.................

Nghề nghiệp:...................................................................... - Số điện thoại:..........

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Địa chỉ hiện tại:.....................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng giải quyết cho tôi được ly hôn:

1. Về tình cảm:

- Chúng tôi kết hôn tại Ủy ban nhân dân .........đăng ký kết hôn số.........ngày......tháng......năm...... (Tình hình quá trình vợ chồng sinh sống). Nguyên nhân mâu thuẫn. Yêu cầu giải quyết    

2. Về con: Vợ chồng chúng tôi có con chung. Ngày, tháng, năm sinh của các con (Trình bày yêu cầu về nuôi con). (Thu nhập của vợ, của chồng và yêu cầu cụ thể về việc đóng góp nuôi con).

3. Về tài sản: Vợ chồng có tài sản chung gồm:.........Yêu cầu giải quyết (ghi cụ thể). Nếu yeu cầu tòa án giải quyết, cần nộp giấy tờ liên quan đến tài sản đó.

4. Về nhà ở: Vợ chồng tôi có nhà ở chung gồm: (Yêu cầu cụ thể về giải quyết cần nộp các giấy tờ liên quan đến nhà ở).

Vợ (chồng)

(Ký tên)

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người làm đơn

(Ký tên)

* Gửi kèm theo đơn gồm có:

  • Đăng ký kết hôn (bản chính)
  • Bản sao giấy khai sinh của các con (có dấu đỏ)
  • Hộ khẩu – CMTND (cả hai bên) có công chứng

Nếu nơi ở hiện tại không có HKTT thì phải có thêm xác nhận đăng ký tạm trú (cả hai bên)

  • Có xác nhận của chính quyền địa phương về việc mâu thuẫn vợ chồng
  • Nộp đơn vào sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688