Đơn xin ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

Đơn xin ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

Đơn xin ly hôn - TAND Quận Đống Đa, HN

ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
 • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

***********

ĐƠN LY HÔN

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

.......................................

Họ và tên người khởi kiện:............................................................................................................

Sinh ngày......tháng......năm...............................................................................................................

Chứng minh thư số:...............cấp ngày:............................................................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..................................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác...):...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện:.................................................................................................................

Sinh ngày......tháng......năm...............................................................................................................

Chứng minh thư số:...............cấp ngày:............................................................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..................................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác...):...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm kết hôn:................................................................................................................

Đăng ký kết hôn tại:...........................................................................................................................

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống):

 

                Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày......tháng......năm........tại:

                Nếu có sự thay đổi chỗ ở cần ghi rõ quá trình thay đổi:...................................................

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày.........tháng.........năm....................................................

Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Ngày.........tháng.......năm.........................................................

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:..................................................................................................

Khi phát sinh mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết như thế nào:.............................................................................................................................

Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng:..............................................................................................

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào:.......................................................................................................

Về con chung :

Vợ chồng có mấy con chung:................................ Cụ thể:

 1. Họ và tên:............................................................................................................. (Nam, nữ)

Sinh ngày......tháng......năm........

Hiện tại đang ở với:.....................................................................................................................

 1. Họ và tên:............................................................................................................. (Nam, nữ)

Sinh ngày......tháng......năm........

Hiện tại đang ở với:.....................................................................................................................

               

                                                                                                                                                           

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn: 

                                                                                                                                                                       

               

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết:......................................................

               

                                                                                                                                                           

               

                Về tài sản:

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu từng loại tài sản; mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng):

                                                                                                                                                                       

               

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào:........................................................................................

                                                                                                                                                           

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

                                                                                                                                                           

                Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhả ở, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? giá bao nhiêu? diện tích nhà, đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất ở):

               

Nếu không thỏa thuận được thì đề nghị chia như thế nào:..............................................................

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất đó:    

                                                                                                                                                           

Nếu có nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì nêu cụ thể:

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nêu chứng cứ để chứng minh sự đóng góp đó:......................................................................................

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc có tài sản nàh ở nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:     

               

Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:

 

Hà nội, ngày......tháng......năm 200....

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

TÀI LIỆU CẦN NỘP KÈM THEO ĐƠN LY HÔN

................................

 1. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (nếu mất bản chính phải có bản chính phải có bản sao hợp lệ do UBND nơi đăng ký kết hôn cấp).
 2. Bản sao hợp giấy khai sinh của con chung.
 3. Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú phải có giấy tạm trú hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú.
 4. Bàn sao có công chứng giấy chứng minh thư.
 5. Giấy xác nhận mức lương tháng của cơ quan đơn vị nơi người khởi kiện công tác làm việc.
 6. Biên bản hòa giải giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của cơ quan, đơn vị, gia đình hoặc địa phương (nếu có).
 7. Bản sao có công chứng giấy tờ về nhà, đất, tài sản khác (của vợ, chồng).
 8. Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.

Ghi chú:

 • Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn.
 • Tòa án nhận đơn vào sáng ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuận.
 • Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí.

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688