Đơn ly hôn - TAND quận Ba Đình

Đơn ly hôn - TAND quận Ba Đình

Đơn ly hôn - TAND quận Ba Đình

ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***---------

ĐƠN XIN LY HÔN

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Họ tên người khởi kiện:.................................................... Sinh năm:..................          

Nghề nghiệp:...................................................................... .................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Nơi cư trú:...........................................................................................................

Họ tên người bị kiện:........................................................ Sinh năm:..................          

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Nơi cư trú:...........................................................................................................

Đăng ký kết hôn ngày.........tháng......năm......tại....................................................

Lý do đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn:.......................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Về con: (có mấy con chung, tên ngày tháng năm sinh)

Nguyện vọng khi ly hôn:........................................................................................

............................................................................................................................

Về tài sản và nhà ở chung: (nếu yêu cầu tòa án giải quyết phần nào thì kê khai rõ và ghi nguyện vọng đề nghị Tòa án giải quyết)

  • Đăng ký kết hôn (bản chính)
  • Bản sao giấy khai sinh của các con bản sao)
  • CMTND của vợ chồng + Sổ hộ khẩu gia đình (phô tô công chứng)
  • Tài liệu liên quan đến tài sản có yêu cầu

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người khởi kiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0989 337 688