Đơn ly hôn - TAND quận Hoàng Mai

Đơn ly hôn - TAND quận Hoàng Mai

Đơn ly hôn - TAND quận Hoàng Mai

Đơn ly hôn - TAND quận Hoàng Mai
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Ghi rõ yêu cầu khởi kiện)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội

 

Tôi là:............................................................................ Sinh năm...................

Trú tại:............................................................................................................

Điện thoại: Nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động...

Tôi làm đơn này khởi kiện: (Ghi rõ yêu cầu khởi kiện)

đối với:

Họ và tên:...................................................................... Sinh năm...................

Trú tại:............................................................................................................

Điện thoại: Nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động...

NỘI DUNG VỤ VIỆC:

(Trình bày mối quan hệ giữa người kiện và người bị kiện, nguồn gốc tài sản, quá trình giao dịch thỏa thuận, sự vi phạm của người bị kiện, quá trình tự giải quyết hoặc chính quyền hòa giải).

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN:

(Ghi rõ yêu cầu cụ thể, chi tiết, nếu là hiện vật cần miêu tả rõ hiện trạng tài sản, giá trị tài sản theo giá thị trường hiện tại).

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo đơn khởi kiện:

Các tài liệu chứng minh tài sản hoặc giao dịch (có công chứng)

Các tài liệu khác có liên quan đến vụ kiện (có công chứng)

Hộ khẩu (giấy xác nhận tạm trú) chứng minh thư của người khởi kiện (có công chứng)

Biên bản hòa giải của UBND nếu tranh chấp quyền sử dụng đất

Nộp đơn vào các sáng thứ 2 và sáng thứ 5 hàng tuần

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688