Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng

 

  • Họ và tên người khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

  • Địa chỉ:
  • Họ và tên người bị kiện:

( Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp)

  • Địa chỉ
  • Nội dung Quyết định hành chính, Quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ hay tóm tắt diễn biến nội dung
  • Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại

(đối với việc bắt buộc phải có Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền mới được khởi kiện vụ án hành chính)

  • Các yêu cầu Tòa án giải quyết
  • Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN, TAND QUẬN HOÀNG MAI
0989 337 688