Đơn khởi kiện , TAND Quận Hoàng Mai

Đơn khởi kiện , TAND Quận Hoàng Mai

Đơn khởi kiện , TAND Quận Hoàng Mai

ĐƠN KHỞI KIỆN, TAND QUẬN HOÀNG MAI
 • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN

VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng

 

 • Bên khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

 • Địa chỉ:
 • Bên bị kiện:

( Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp)

 • Địa chỉ:
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Địa chỉ
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự

(Nếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ)

 • Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đối với Bên bị kiện

Nêu rõ căn cứ khởi kiện

Nêu rõ những yêu cầu cụ thể để nghị Tòa án giải quyết

 • Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khời kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 • Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

 

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688