Đơn khởi kiện - TAND Quận Ba Đình

Đơn khởi kiện - TAND Quận Ba Đình

Đơn khởi kiện - TAND Quận Ba Đình

ĐƠN KHỞI KIỆN, TAND QUẬN BA ĐÌNH
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***---------

Hà nội, ngày......tháng.....năm........

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v:........................................................)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

.....................................................................

Họ và tên người khởi kiện:............................................... .................................          

Địa chỉ:.............................................................................. .................................

Họ và tên người bị kiện:.....................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích liên quan (nếu có):.........................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có):....................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Yêu cầu của Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án).

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

Ghi chú: Đối với những vụ án mà các bên đương sự có tranh chấp, không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì làm đơn theo Mẫu dơn khởi kiện.

Các tài liệu gửi kèm theo đơn là bản chính (hoặc phôtô công chứng).

Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng).

Đối với việc kiện về hồn nhân và gia đình (ly hôn) tài liệu nộp kèm theo đơn gồm:

  • Giấy chứng nhận kết hôn.
  • Giấy khai sinh của con (nếu có).
  • Giấy tờ về tài sản (nếu có)
  • Chứng minh thư, hộ khẩu

Về việc ly hôn, đơn khởi kiện phải trình bày đủ cả ba vấn đề: Về tình cảm, con chung (nếu có); tài sản chung (nếu có)

  • Các tài liệu gửi kèm theo đơn là bản chính (hoặc phôtô công chứng)
  • Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng)

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688