Đơn khởi kiện chia thừa kế - TAND Quận Hoàng Mai

Đơn khởi kiện chia thừa kế - TAND Quận Hoàng Mai

Đơn khởi kiện chia thừa kế - TAND Quận Hoàng Mai

Đơn khởi kiện chia thừa kế - TAND Quận Hoàng Mai
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/V Chia thừa kế)

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội

 

Tôi là:............................................................................ Sinh năm...................

Trú tại:............................................................................................................

Điện thoại nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động....

Tôi làm đơn này khởi kiện: (Chia thừa kế đối với)

Họ tên:.......................................................................... Sinh năm...................

Trú tại:............................................................................................................

Điện thoại: Nhà riêng.............................Cơ quan...............................Di động...

NỘI DUNG VỤ VIỆC:

(Trình bày họ tên bố mẹ, chết ngày, tháng, năm nào. Bố mẹ sinh được bao nhiêu người con, địa chỉ nơi ở? Nếu có người nào đã chết thì khai thêm vợ hoặc chồng và các con của người đó). Bố mẹ chết có để lại di chúc không? Nếu có di chúc thì ghi nội dung chủ yếu của di chúc)

Tài sản của bố mẹ để lại gồm những gỉ? Miêu tả rõ hiện trạng tài sản giá trị tài sản theo giá trị thị trường hiện tại? Tài sản hiện do ai quản lý sử dụng?

Quá trình từ giải quyết hoặc chính quyền hòa giải

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN

Ghi rõ yêu cầu cụ thể, chi tiết.

mối quan hệ giữa người kiện và người bị kiện, nguồn gốc tài sản, quá trình giao dịch thỏa thuận, sự vi phạm của người bị kiện, quá trình tự giải quyết hoặc chính quyền hòa giải).

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nộp đơn vào các sáng thứ 2 và sáng thứ 5 hàng tuần

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688