Đơn kháng cáo - TAND Quận Ba Đình

Đơn kháng cáo - TAND Quận Ba Đình

Đơn kháng cáo - TAND Quận Ba Đình

ĐƠN KHÁNG CÁO, TAND QUẬN BA ĐÌNH
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***---------

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

                    Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

.....................................................................

Người kháng cáo:.............................................................. .................................          

Địa chỉ:.............................................................................. .................................

............................................................................................................................

Là:.......................................................................................................................

Kháng cáo: (ghi rõ kháng cáo phần nào hoặc toàn bộ bản án, quyết định) số.........../...........ngày..........................của Tòa án nhân dân Quận Ba Đình.

Lý do của việc kháng cáo:.....................................................................................

............................................................................................................................

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những vấn đề sau:..................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người kháng cáo

(Ký và ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu)

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0989 337 688