Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
  • Ngày đăng: 11-07-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI

NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai

 

Tên tôi là:........................................................................... Sinh năm:..................

Nghề nghiệp:........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Tạm trú:...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................

Tại bản án, quyết định:..........................................................................................

tại:..................................................................................... ngày...tháng...năm.....

của Tòa án nhân dân............................................................................................

Về phần con chung:..............................................................................................

............................................................................................................................

Hiên con chung đang ở với anh (chị).....................................................................

là......................................................................................................................... trực tiếp nuôi dưỡng................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Tạm trú:...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:..........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:..................

............................................................................................................................

 

Hà Nội, ngày......tháng......năm 200...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

HỒ SƠ NỘP KÈM KHI THAY ĐỔI NGƯỜI NUÔI CON SAU LY HÔN

1/ Đơn

Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu trường hựp có thây đổi về mặt thực tế thì có ghi đính chính kèm theo. Phần tạm trú (nơi ở) ghi rõ: số nhà, ngõ, phố, tổ, phường.

2/ Hộ khẩu thường trú (có công chứng)

3/ Trường hợp hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không phải ở cùng một chỗ thì phải có giấy tạm trú của Công an.

4/ Chứng minh thư nhân dân (công chứng)

5/ Bản án (Quyết định) của Tòa án (bản chính)

6/ Giấy khai sinh của con chung (bản sao)

7/ Giấy xác nhận thu nhập của nơi làm việc (nếu có)

8/ Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.

Ngày nhận hồ sơ: Sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688