Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
  • Ngày đăng: 03-03-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

............., ngày..... tháng..... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… … …

(hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa):.......................................

- Địa chỉ:...............................................................................................................................................

- Điện thoại:..........................................................................................................................................

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:...................................................................................................

- Địa chỉ kinh doanh:..........................................................................................................................

- Tên nhà hàng karake (nếu có).........................................................................................................

- Số lượng phòng karaoke...................................................................................................................

- Diện tích các phòng..........................................................................................................................

 

Tài liệu kèm theo

- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh

- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề

- ............................

- ............................

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép kinh doanh

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

 

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688