Điều kiện, thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Điều kiện, thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Điều kiện, thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Điều kiện, thủ tục người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam
  • Ngày đăng: 26-10-2016

Kết quả hình ảnh cho cho người nước ngoài thuê nhà

Theo quy định của Nghị quyết số 19/2008 ngày 3/6/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, cá nhân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và thuộc một trong các trường hợp sau thì được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

-        Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

-        Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

-        Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

-        Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;

Việc mua bán nhà ở được lập thành hợp đồng bằng tiếng Việt, phải có công chứng hoặc chứng thực. Để hợp thức hóa quyền sở hữu của mình, cá nhân người nước ngoài là người mua nhà cần hoàn tất bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, bao gồm:

-        Đơn đề nghị;

-        Bản sao các giấy tờ chứng minh cá nhân người nước ngoài thuộc đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

-        Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở;

-        Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên bán, bên tặng cho, bên để thừa kế theo quy định của pháp luật về nhà ở;

-        Biên lai nộp thuế, lệ phí.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được quy định như sau:

-        Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nộp tại cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở;

-        Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ giấy tờ thì có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết để bổ sung hồ sơ. Thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận về việc tổ chức, cá nhân đã nộp đủ hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

-        Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở phải cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Trung gian hòa giải tranh chấp

Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-sổ đỏ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-sổ đỏ

Ngày đăng: 25-10-2016

Sang tên sổ đỏ

Ngày đăng: 25-10-2016

Mua đất bằng giấy tay được cấp GCN QSDĐ (sổ đỏ)

Ngày đăng: 21-02-2017

Vấn đề cho người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam

Ngày đăng: 20-06-2018
0989 337 688