Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe
  • Ngày đăng: 31-10-2016

I. Điều kiện cấp giấy phép

Trước khi kinh doanh quán/tiệm cà phê, giải khát, cá nhân, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm.

II. Hồ sơ bao gồm:

1. Trường hợp hoạt động kinh doanh quán cà phê của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thành lập doanh nghiệp theo thủ tục chung.

2. Trường hợp cá nhân mở quán cà phê thì tiến hành đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Số vốn kinh doanh;

- Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia