Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Cv. Nguyễn Bích Ngọc

Cv. Nguyễn Bích Ngọc

Chuyên viên

Cv. Nguyễn Bích Ngọc

"Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình."

-Anthony Robins-

 

Lĩnh vực hoạt động chính

Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Giấy phép kinh doanh có điều kiện

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ kê khai thuế

Hỗ trợ kê khai thuế

0989 337 688